شیوه ای مدرن در سیمای کشورمان

در سال جاری شاهد گسترش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستیم که این خود برای پیشرفت و گسترش کشور برای دوری گرفتن مردم از شبکه های ماهواره ای می باشد. اما در رابطه با گسترش هر چه بیشتر هنوز باید راهی بسیار پیمود تا به آن نقطه مورد نظر رسید اسلامی سازی […]