شکستن نماز برای جلوگیری از سرایت نجاست

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. [box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”14″] سوال اگر در میان نماز نوزاد بگوید ادرار دارم آیا میتوان نماز را […]

شکستن نماز در حال ضرورت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. [box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”14″] سوال در بیمارستان ارتش به عنوان مسئول تکنسین برق مشغول هستم ، هنگامی […]