اخلاق حسنه پیامبر (ص) موجب جذب مردم به دین اسلام شد

یکی از ویژگی هایی که موجب می شود تا مردم با انسان ارتباط برقرار کنند داشتن حسن خلق است، پیامبر اسلام (ص) از این امر مثتثنی نبوده اند بلکه با خوش رفتاری که داشته اند، در جذب مردم به سوی دین اسلام را موجب شده اند. با این اوصاف پیامبر (ص) به وفور در دعاهای […]

سرنوشت نخستین کسانی که به پیامبر(ص) توهین کردند

در طول تاریخ دین مبین اسلام توهین کنندگان به نبی مکرم اسلام (ص) کم نبود لذا در قرآن کریم نیز به نخستین توهین کننده به رسول گرامی اسلام اشاره شده است. سوره ای را که در قرآن مربوط به نخستین توهین‌کننده به پیامبر(ص) نازل شد آیات سوره «مسد» است در این آیه به توهین و […]