برگزاری جنبش عدم تعهد شایسته مردم

رسانه های غربی از برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران بهره برداری های سوء کردند این برای همه ما روشن است که رسانه های غربی همیشه بر ضد کشور عزیزمان ایران اسلامی تبلیغ می کنند و آن را مایه مباهات خود می دانند و هیچگاه از عملکرد ضد و نقیض خود از جامعه بشری خجالت […]