اولین مفسر قرآن کیست؟

سوال تفسیر قرآن از چه زمانى شروع شد؟ پاسخ بدون شک تفسیرقرآن به معنى واقعى از زمان خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) و به هنگام نزول نخستین آیات بر قلب پاکش آغاز گشت، ولى به صورت یک «علم مدون» همه مى گویند از زمان على(علیه السلام) شروع شد، و بزرگان این علم سلسله اسانید خود […]

تفسیر صفحه ۱۲۸ قرآن کریم

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۲۸ قرآن کریم، جزء هفتم، آیات ۸-۱ سوره مبارکه انعام. طبق روال هر روزه و پس از قرائت یک صفحه از قرآن کریم نکات مهم همان صفحه توسط حجت الاسلام مظلومی مراغه ای بیان […]

تفسیر صفحه ۱۲۷ قرآن کریم

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۲۷ قرآن کریم ، جزء هفتم ، آیات ۱۱۳-۱۰۹ سوره مبارکه مائده. طبق روال هر روزه و پس از قرائت یک صفحه از قرآن کریم نکات مهم همان صفحه توسط حجت الاسلام مظلومی مراغه […]

تفسیر صفحه ۱۲۶ قرآن کریم

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۲۶ قرآن کریم ، جزء هفتم ، آیات ۱۱۳-۱۰۹ سوره مبارکه مائده. طبق روال هر روزه و پس از قرائت یک صفحه از قرآن کریم نکات مهم همان صفحه توسط حجت الاسلام مظلومی مراغه […]

تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۲۹ قرآن کریم ، جزء دوم، آیات ۱۹۰-۱۸۷ سوره مبارکه بقره. طبق روال هر روزه و پس از قرائت یک صفحه از قرآن کریم نکات مهم همان صفحه توسط حجت الاسلام مظلومی مراغه ای […]

جلسه قرائت و تفسیر روزانه کلام الله مجید در مسجد جامع آهق

جلسه تفسیر و قرائت روزانه قرآن کریم هر روز پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد به گزارش وب سایت شخصی و اطلاع رسان حجت الاسلام مظلومی مراغه ای ، جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم هر روز پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای آهق بخش مرکزی […]

تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

دراین جلسه که اختصاص به صفحه ۲۹ مصحف شریف داشت مجتبی مظلومی مراغه ای به طور مختصر به تفسیر آیات صفحه یاد شده پرداخت. ایشان ضمن اشاره به مساله مقاربت در ماه مبارک رمضان گفت : آنچه به نظر می رسد در ماه مبارک رمضان مقاربت و نزدیکی با زنان به طور قطع تحریم شده […]