تربیت مبلّغ برای پاسخ به شبهات، نیاز مبرم جامعه

وظیفه خطیر روحانیت است با تحریفات و شبهاتی که بر دین مبین اسلام وارد می شود از دامان آن بزدایند و اصل آنچه در تاریخها منقول است را به بطن جامعه سرازیر نمایند. باید با سلاح علم و حرکت در مسیر صحیح به طور آگاهانه با شبهات وارد شده ایستادگی کرد و نگذاشت که آتش […]