آیا ترک نماز روزه را باطل می کند؟

سوال: آیا در صورت نخواندن نماز، روزه ام باطل است؟ به چه دلیل؟ پاسخ: همه احکام و دستورات اسلام در جهت رشد و تعالی انسان تشریع شده و در صورت عمل به آنها نفع و فایده اش نصیب خود انسان خواهد شد. گرچه همه این احکام یک مجموعه است و در صورتی به نتیجه کامل […]

آیا قضای روزه و نماز در صورت انجام ندادن غسل جنابت واجب است؟

سوال: کسی که هفت سال بعد از مکلف شدنش متوجه می شود که در این سالها غسل جنابت بر گردن او بوده و او به هیچ عنوان نمی دانسته که باید غسل کند، آیا باید قضای تمام نمازها و روزه های این هفت سال را به جا آورد؟ پاسخ: شما بر طبق نظر مرجع تقلید […]

اقامه نماز عصر بدون خواندن نماز ظهر

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

جلو بودن مرد از زن هنگام نماز

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

خواندن نماز های مستحبی به نیت نماز قضا

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

کیفیت مسح سر

➖ سوال در مسح سر با انگشت، آیا نوک انگشت ملاک است و یا با کف دست هم می‌شود؟ ✔ پاسخ فرقی نیست.

اشتباه امام جماعت در قرائت

➖ سوال اگر امام جماعت موقع خواندن حمد و سوره، آیه ای را نخواند و یا در تلفظ کلمه‌ای اشتباه کند، وظیفه مأموم چیست؟ ✔ پاسخ اگر در حین نماز، مأموم متوجه اشتباه امام شود، به نحوی به امام تذکر داده شود که امام اشتباه خود را تصحیح کند؛ و اگر امکان آن نبود، و […]

فراموش کردن نماز احتیاط

➖ سوال در نماز ظهر، شک بین ٣ و ۴ پیش آمد، در نماز عصر یادم آمد که یک رکعت احتیاط نماز ظهر را به جا نیاورده ام؛ آیا می‌شود به نماز ظهر عدول کنم یا باید نمازم را قطع کنم؟ ✔ پاسخ در فرض سؤال اگر به فوریّت نماز احتیاط ضرر نمی رسد، باید […]

شک در رسیدن به رکوع امام جماعت

➖ سوال در رکوع به امام اقتدا کردیم، ولی شک داریم که به رکوع امام رسیدیم یا نه؛ وظیفه چیست؟ ✔ پاسخ  اگر خیال می کردید به رکوع امام می رسید ولی شک کنید که به رکوع امام رسیده اید یا نه، بعید نیست که نمازتان به طور فرادا صحیح باشد؛ و احتیاط (مستحب) آن […]

بستن چشم در حال نماز

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. [box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”14″] سوال آیا بستن چشم در نماز اشکالی دارد و نماز را باطل می‌کند؟ […]