هبه کردن همه اموال به یکی از فرزندان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

وصیت میتِ بدون وارث

➖ سوال حکم وصیت کسی را که وارث ندارد، و تمام اموال خود را وصیت کرده است، بیان فرمایید؟ ✔ پاسخ وصیت فقط به مقدار ثلث اموال نافذ است، و در بیشتر از ثلث، نیاز به اجازه ورثه دارد؛ و اگر در هیچ طبقه ای از طبقات ارث، وارث نداشته باشد، حاکم شرع وارث او […]

بخشیدن مال بعد از فوت

➖ سوال شخصی به دیگری می‌گوید که این مقدار از املاکم بعد از فوتم مال تو باشد، آیا این عمل هبه محسوب می‌شود یا وصیّت؟ ✔ پاسخ در فرض مذکور، وصیت محسوب می‌شود؛ و اگر مقدار آن تا یک سوّم اموال میت باشد، برای او می‌شود؛ و بیش از یک سوّم اموال، با اجازه ورثه […]