آیا ترک نماز روزه را باطل می کند؟

سوال: آیا در صورت نخواندن نماز، روزه ام باطل است؟ به چه دلیل؟ پاسخ: همه احکام و دستورات اسلام در جهت رشد و تعالی انسان تشریع شده و در صورت عمل به آنها نفع و فایده اش نصیب خود انسان خواهد شد. گرچه همه این احکام یک مجموعه است و در صورتی به نتیجه کامل […]

آیا قضای روزه و نماز در صورت انجام ندادن غسل جنابت واجب است؟

سوال: کسی که هفت سال بعد از مکلف شدنش متوجه می شود که در این سالها غسل جنابت بر گردن او بوده و او به هیچ عنوان نمی دانسته که باید غسل کند، آیا باید قضای تمام نمازها و روزه های این هفت سال را به جا آورد؟ پاسخ: شما بر طبق نظر مرجع تقلید […]

حکم شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت

سوال: حکم شرکت بانوان درجمعه وجماعت چیست؟ پاسخ: شرکت در نماز جمعه وجماعت بر زنان به ویژه زنان جوان لازم نیست و به حسب آنچه در روایات آمده اگر زن نمازش را در خانه بخواند بهتر است از رفتن به مسجد , ولی اگر با حفظ حجاب کامل و شئون اسلامی در نماز جماعت و […]

نماز باران

سوال: لطفاً طریقه خواندن نماز جهت طلب باران را بیان کنید؟ پاسخ: کیفیت نماز استسقا مانند نماز عید فطر و قربان است (یعنى دو رکعت؛ در رکعت اول پنج تکبیر و قنوت و در رکعت دوم چهار تکبیر و قنوت). براى آگاهى بیشتر از مستحبات و آداب آن (۱) در باره ارتباط بین نماز استسقا […]

اقامه نماز عصر بدون خواندن نماز ظهر

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

پاک نبودن مکان نمازگزار

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

جلو بودن مرد از زن هنگام نماز

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

خواندن نماز های مستحبی به نیت نماز قضا

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

ترک غسل به سبب نبود حمام

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

کیفیت مسح سر

➖ سوال در مسح سر با انگشت، آیا نوک انگشت ملاک است و یا با کف دست هم می‌شود؟ ✔ پاسخ فرقی نیست.