شک در خواندن صیغه نذر

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید و اگر سؤالتان مشابه این موضوع می باشد در قسمت نظرات همین مطلب سؤال خود را درج فرمائید تا در […]

وجوب عمل به نذر

➖ سوال آیا می شود با پرداخت کفاره، نذری که کرده ایم را منحل کنیم؟ ✔ پاسخ عمل به نذر واجب است، و تخلّف از آن جایز نیست. و با پرداخت کفاره ی نذر منحلّ نمی شود؛ اما در صورت تخلّف، دادن کفاره، واجب است.

هزینه کردن نذر به غیر از نیت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. [box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”14″] سوال کسی نذر کرده که مبلغی در موردی نظیر اطعام و … صرف […]