توزیع ۲۴ بسته حمایت معیشتی همزمان با آغاز ماه ذی الحجه

در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل در راستای حمایت از بخش آسیب پذیر جامعه، گروه جهادی شهدای آهق، همزمان با آغاز ماه ذی الحجه ۲۴ بسته حمایت معیشتی تهیه و در بین این اقشار توزیع کرد. برای تهیه این بسته ها مجموعاً مبلغ ۳۶ میلیون ریال هزینه شده است، […]