نام های عربی با شروع حرف هـ و ی

فهرست نام های عربی با شروع حرف هاء و یاء برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. هاتف : (پسرانه) ۱- ندا دهنده‌ای که صدایش شنیده شود اما خودش دیده نشود، مانند فرشته ی ندا دهنده ی غیبی، سروش؛ ۲- (در عرفان) در اصطلاح، داعی و منادی […]

نام های عربی با شروع حرف و

فهرست نام های عربی با شروع حرف واو برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. واحد : (پسرانه) ۱- آنکه در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است، یگانه، بی مثل، یکتا؛ ۲- از نامهای خداوند؛ ۳- (اعلام) ۱) واحد تبریزی، مولانا رجبعلی [۱۰۰۸ میلادی] […]

نام های عربی با شروع حرف ن

فهرست نام های عربی با شروع حرف نون برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. ناجی : (پسرانه) ۱- نجات دهنده، منجی؛ ۲- (در قدیم) نجات یابنده و ۳- (به مجاز) رستگار. ناجیه : (دخترانه) (مؤنث ناجی). نادر : (پسرانه) ۱- آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب؛ […]

نام های عربی با شروع حرف م

فهرست نام های عربی با شروع حرف میم برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. ماجد : (پسرانه) دارای مجد و بزرگی، بزرگوار. ماجده : (دخترانه) (مؤنث ماجد)، زنِ بزرگوار. ماریه : (دخترانه) ۱- زنِ سفید و براق، بسیار درخشنده؛ ۲- (اَعلام) نام همسر قبطی پیامبر اسلام(ص) […]

نام های عربی با شروع حرف ل

فهرست نام های عربی با شروع حرف لام برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. لطافت : (دخترانه) ۱- لطیف بودن، نرمی؛ ۲- طراوت و زیبایی؛ ۳-(در قدیم) مهربانی، لطف، رأفت؛ ۴- ظریف و حساس بودن؛ ۵- (در قدیم) (به مجاز) نغزی و خوشایندی. لطف الله : […]

نام های عربی با شروع حرف ک

فهرست نام های عربی با شروع حرف کاف برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. کاظم : (پسرانه) ۱- (در قدیم) فرو خورنده خشم؛ ۲- (اَعلام) لقب امام موسی ابن جعفر(ع) هفتمین امام شیعیان. کاظمه : (دخترانه) (مؤنث کاظم). کامل : (پسرانه) ۱- آن که یا آنچه […]

نام های عربی با شروع حرف ق

فهرست نام های عربی با شروع حرف قاف برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. قادر : (پسرانه) ۱- دارای قدرت، توانا؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند. قاسم : (پسرانه) ۱- (در قدیم) بخش کننده، مقسم؛ ۲- (اَعلام) ۱) قاسم ابن حسن: [حدود ۴۴-۶۱ قمری] فرزند […]

نام های عربی با شروع حرف ف

فهرست نام های عربی با شروع حرف ف برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. فاتح : (پسرانه) ۱- گشاینده و فتح کننده ی سرزمین‌ها در جنگ، پیروز؛ ۲- (در حالت قیدی) با حالت برنده و پیروز. فاخته : (دخترانه) ۱- پرنده‌ای از خانواده ی کبوتر؛ کوکو، […]

نام های عربی با شروع حرف غ

فهرست نام های عربی با شروع حرف غین برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. غالب : (پسرانه) ۱- غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط، چیره؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام هشتمین جدّ پیامبر اسلام(ص)؛ ۲) نام یکی از صحابه؛ ۳) غالب دهلوی. غانم : […]

نام های عربی با شروع حرف ع

فهرست نام های عربی با شروع حرف عین برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است. عابد : (پسرانه) آن که بیشترین اوقات زندگی اش را به عبادت خدا و خلوت و مناجات با او می گذرانَد، عبادت کننده. عابده : (دخترانه) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی که […]