بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه (۳)

از جمله مطالبی که مورد غفلت واقع شده مباحث تفسیری این خطبه است. آیاتی را که حضرت انتخاب کرده و دربارۀ آن صحبت نموده بی دلیل نبوده است چنان که امام حسین علیه السلام وقتی نصف شب از مدینه بیرون می آید آیۀ «فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا یَتَرَقَّبُ»را میخواند… بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه  (۳) […]

بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه (۲)

دکتر عبدالمنعم حسن، سنّی بوده که شیعه شده است. علت شیعه شدنش را خودش به آموزه های خطبۀ فدکیه حضرت زهرا علیها السلام نسبت داده است. کتابی دارد به نام«بِنُورِ فاطِمَهَ إهتَدَیتُ»؛ یعنی من به نور حضرت زهرا علیها السلام هدایت یافتم… بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه(۲) «قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: مَنْ عَمِلَ […]

بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه (۱)

این خطبه هر چند به بهانۀ غصب زمین های زراعی فدک که حق مسلم حضرت بود ایراد شده است، اما در بردارندۀ مطالب فراگیری دربارۀ روزه، نماز، ایمان و تقوا است. حضرت علیه السلام در این خطبه تقریباً یک دور از آثار اعمال را در آن برشمرده است… بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه (۱) […]