آیا انسان های قبل از حضرت آدم هم شیطان داشته اند؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. [box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”14″] سوال آیا انسان های قبل از حضرت آدم هم شیطان داشته اند؟ [/box] […]