خمس پاداش بازنشستگی

سوال

مرسوم است به کارمندانی که بازنشسته می‌شوند مبلغی اعطا می‌شود، که خود شامل سه بخش است:

الف. مبلغی که به عنوان پاداش، به بازنشسته پرداخت می‌شود.

ب. مبلغی که از حقوق فرد، ماه به ماه کم شده و در هنگام بازنشستگی دوبرابر آن به فرد داده می‌شود.

ج. مبلغی که در قبال مرخصی‌هایی که فرد می‌توانسته استفاده کند، و استفاده نکرده است ، به او داده می‌شود.

نظر شما در مورد خمس این مبالغ چیست؟

✔ پاسخ

مورد اوّل خمس ندارد.

و امّا مورد دوّم، آن مقدار که از حقوق کسر شده و سرِ سالِ خمسی قابل استرداد بوده، پس از دریافت، مشمول خمس است؛ و اگر قابل استرداد نیست، و با اختیار کارمند کسر نشده، حکم مورد سوّم را دارد؛ و اگر با اختیار کارمند کسر شده، احتیاط واجب این است که بلافاصله پس از دریافت، خمس آن پرداخت شود.

و مورد سوّم، اگر تا فرارسیدن سر ِسالِ خمسی باقی بماند، خمس دارد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *