تعبیر خواب گوی چوگان

اگر کسی در خواب خود را در حال چوگان بازی با بزرگی دید و از او برنده شد، از او سود خواهد برد و به تعبیری غلبه بر دشمن است. اگر به او ببازد، دشمن بر وی غلبه خواهد کرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند با پادشاهی گوی زد، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی ببیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *