تعبیر خواب وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به او داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب، همین تعبیر را دارد. اگر ببیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی مطیع او شوند.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *