تعبیر خواب نیکی کردن

محمد ابن سیرین می گوید: نیکی کردن در خواب، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند به مردی نیکی کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که درکار ناسپاس است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *