تعبیر خواب نخ

اگر خواب ببینیم که نخ در سوزن می کنیم، به انجام کاری سخت اقدام خواهیم کرد. اگر نخ در هنگام دوختن پاره شد، ضرر و زیان می رسد و رشته کار از هم گسیخته می گردد. اگر نخ محکم بود و کار دوخت و دوز به خوبی به اتمام رسید، سود و فایده نصیبمان خواهد شد و هر کاری که به دست گرفته ایم به خوبی به پایان خواهد رسید. دیدن نخهای پاره در خواب، نشانه آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید.

 

آنلی بیتون م‏یگوید: دیدن نخ در خواب، نشانه آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است. دیدن نخهای پاره در خواب، نشانه آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید.

لیلا برایت می گوید: دیدن نخ در خواب، علامت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب نخ نایلون یا کنف یا پنبه یا غیره : شانس.
یک مرد خواب نخ را ببیند : او درکارهایش موفق خواهد بود.
یک زن خواب نخ ببیند : پول فراوانی بدست میاورد.
یک مرد متاهل خواب نخ ببیند : او درآمد فراوان و منظمی خواهد داشت.
یک زن متاهل خواب نخ ببیند : دانائی او در خرج و پس انداز پول به شوهرش کمک بسیار خواهد بود.
مجردها خواب نخ ببینند : آنها بزودی ازدواج خواهند کرد.
نخ می خرید : هدیه ای از طرف شخصی که فکرش را نمی کردید دریافت خواهید کرد.
نخ پاره : دوستان بی ملاحظه به شما صدمات مالی خواهند زد.
نخ می پیچید : بواسطه پس انداز ثروتمند خواهید شد.
یک نخ گره خورده را باز می کنید : یک مسئله بغرنج حل می شود.
نخ یا مفتول طلائی : خوشبختی .
مفتول نقره ای : از خطر می جهید.
مفتول مسی : وارد اجتماع هنرمندان می شوید.
مفتول فولادی : باید به خصومتها پایان بدهید.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *