تعبیر خواب نامزد و نامزدی

لوک اویتنهاو می گوید: تعبیر خواب دیدن نامزد، مردمی بودن است. تعبیر خواب نامزد بودن، ازدواجی موفق در انتظار شماست. تعبیر خواب آن ها را بر سر سفره عقد بردن، آرامش درونی است. تعبیر خواب آنها را مرده دیدن، زندگی مشترک طولانی و خوشبخت است.

 

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب نامزد خوش برخورد و خوش هیکل، همسرتون مایه سر بلندی شما می شود. تعبیر خواب نامزد بداخلاق و زشت، پشیمانی از ازدواج است. تعبیر خواب بی حرکت بودن نامزدتان، بداقبالی است.

کتاب سرزمین رویاها :
تعبیر خواب شما نامزد می کنید، منتظر مشکلات خانوادگی باشید.
تعبیر خواب به شما قول نامزدی داده شده، مشکلات عشقی در پیش است.
تعبیر خواب دوستان نامزد می کنند، خواسته های شما برآورده می شود.
تعبیر خواب بستگان نامزد می کنند، مشاجرات فامیلی است.
تعبیر خواب نامزد خودتان را ببینید، یک تجربه غم انگیز در انتظار شماست.
تعبیر خواب نامزد دخترتان، یک سوتفاهم بعد از یک مشاجره برطرف می شود.
تعبیر خواب نامزد پسرتان، یک نارضایتی و ناهماهنگی فکری برطرف می شود.
تعبیر خواب نامزد یک شخص دیگر، روحیه شما بسیار قوی و پایدار خواهد بود.
تعبیر خواب نامزدی دختر مجرد این است که، در عشق شانس کمی خواهد داشت.
تعبیر خواب نامزدی بهم می خورد، باید ناکامیها را تحمل کنید.
تعبیر خواب یک نامزدی در بین افراد مرفه اجتماع، دردسر و ناامیدی در آینده است.
تعبیر خواب نامزدی دیگران بهم خورده، شوک است.
تعبیر خواب شخص زیبا و سلامتی نامزد می کند، دسیسه است.
تعبیر خواب شخص آرام و متواضعی نامزد می کند، آینده بسیار روشنی خواهید داشت.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *