تعبیر خواب مس

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید، شکوه و مال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد، بیماری و ابتلا و گرفتاری است. اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید، کار مشکلی به دست شما آسان می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: مس و آفتابه در خواب، دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر صاحب خانه است. اگر ببیند که مس می گداخت و با چکش آنرا صاف می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *