تعبیر خواب مرزنگوش

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند مرزنگوش بوئید، دلیل که او را پسری آید عالم و دانا. اگر ببیند مرزنگوش پژمرده بود، به تاویل بد است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *