تعبیر خواب لک لک

دیدن لک لک در خواب، ملاقات با مردی با تفکر و اندیشه ای والاست. اگر کسی لک لک داشت، تعبیر آن است که خود مردی با صفات پسندیده است و مصاحبی همانند خود پیدا می کند. اگر لک لکی را بر بام خانه خود دید، با فرماندهی ملاقات می کند که برای او سودمند است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لک لک درخواب چهار وجه است:
۱٫ مردی دهقان،
۲٫ پادشاهی ضعیف،
۳٫ پاسبان،
۴٫ غریبی و درویشی.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن لک لک به خواب، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر ببیند لک لکی داشت، با چنین کسی صحبت دارد. اگر دید لک لکی بر بام خانه او نشست، دلیل است مهتری به خانه او آید. اگر ببیند لک لک را بکشت. دلیل که دشمن را بکشد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *