تعبیر خواب لامپ

تعبیر دیدن لامپ در خواب مانند تعبیر چراغ است و روشنایی لامپ نشانه رسیدن بهره به اهالی خانه است. اگر ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جایی را روشن کنید، دست به کاری می زنید که سود آن به دیگران نیز می رسد. خاموش کردن لامپ امتناع از رسانیدن یاری و کمک به دیگران یا مانع انجام کاری نیکو است.

شکستن لامپ به آسیب رسانیدن به شخص دیگری تعبیر شده و داشتن لامپ های بسیار، نشانه داشتن روزگاری خوش و مفید و قابل تحسین بودن است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *