تعبیر خواب لال شدن

اگر کسی در خواب دید که لال شده، دیانتش نقصان پیدا می کند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند لال شده، دلیل بر نقصان دین است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لال شدن در خواب شش وجه است:
۱٫ درویشی،
۲٫ بدحالی،
۳٫ غم،
۴٫ نقصان عیش،
۵٫ مصیبت،
۶٫نقصان دین.

اگر فرد لالی ببیند گویا شد، دلیل که کارها بر وی گشاده شود.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *