ای مقدم پاکش به جهان علت موجود

مدح و میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف

ای مقدم پاکش به جهان علت موجود
وی خاک رهش اهل جهان راهمه مسجود
ای برهمه اهل یقین مقصد و مقصود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای مظهر الطاف خدا معدن رحمت
وی هیکل توحید وشهنشاه ولایت
وی غنچه نو خیز گلستان امامت
وی حجت یزدان وبه حق سایه ممدود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای قائم و قائم همه عالم ز قیامت
وی زینت سرلوحه مقصودهمه نامت
ای لوءلوء شهواریقین دُرّ کلامت
ای علت ایجاد بر بندۀ معبود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای نیررخشنده گردون امامت
وی نور دوچشمان تر بانوی عصمت
ای وارث حق شیر خدا را بشجاعت
هم نام شهنشاه جهان احمد و محمود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای گوهر ذی قیمت گنجینه مکنون
وی دُرّ ثَمین صدف نرجس خاتون
ای اهل جهان جمله به دیدارتومجنون
عالم همه مشتاق و ز انظار تو مفقود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای مرحمت کامله حضرت سبحان
ای باعث شادی همه عالم و امکان
صد شکر که شد باردگر نیمه شعبان
به به چه عجب کرده مدد طالع مسعود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای جلوه رویت بکلیم آیت بیضا
وی یک نظرت صد نفس پاک مسیحا
ای شرع نبی از نفست زنده واحیا
ای بر تو گشاده بجهان هر در مسدود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای ذات خدا را کرم لایتناهی
وی بر تو مکشف همه آیات الهی
ای منزلت صنف بشر از تو گواهی
ای بر همه دلشدگان شاهد و مشهود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای روشنی چشم فلک عارض ماهت
شرمنده سیاهی شب از زلف سیاهت
تا کی شود عشاق چنان دیده براهت
هجرت به دل منتظران دردوغم افزود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای منتقم خون حسین آن شه بطها
آرام ده سینه مکسورۀ زهرا
وی منتظرو منتظرت اینهمه دنیا
بازاکه رسیده است شهاوعده معهود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای درغم زهراهمه شب زارودل افکار
ازپرده برون آی وبکش تیغ شرربار
شاها بستان خون دل از زُمره کفار
ازخود بنما غمزدگانراهمه خوشنود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای قبله گه اهل وفا معنی ایمان
وی ذات خدا راهمه جا منطق وبرهان
ای هادی دین نور هدی ناطق قرآن
وی لحن حجازش بجهان غبطه داوود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

 

ای آنکه ز الطاف خدا پیک سروشی
اندر غم ایام پر از جوش و خروشی
بر درگه تو چشم طمع دوخته (هوشی)
دارد ز تو امید کرم این شب مولود
وی خاتم اثناء عشری مهدی موعود

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *