عکس

نشست گروههای جهادی مراغه

نشست گروههای جهادی مراغه

شنبه 30 فروردين 1399

MARAGHEHEI.IR – گزارش تصویری از نشست گروههای جهادی فعال مراغه در کرونا با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان