صوت

صوت | روز سوم عزاداری محرم ۱۳۹۸

صوت | روز سوم عزاداری محرم ۱۳۹۸

پنجشنبه 14 شهريور 1398

موضوع سخنرانی: رضا و تسلیم در برابر خواست پروردگار

تاریخ سخنرانی: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با پنجمین روز محرم

مدت صوت: ۰۹:۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق

صوت | عوامل غفلت

صوت | عوامل غفلت

پنجشنبه 08 بهمن 1394

موضوع سخنرانی: عوامل غفلت

تاریخ سخنرانی: ۸ بهمن ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۳:۵۰

صوت | معرفی امام حسن عسکری (ع)

صوت | معرفی امام حسن عسکری (ع)

سه شنبه 29 دي 1394

موضوع سخنرانی: معرفی امام حسن عسکری (علیه السلام)

تاریخ سخنرانی: 29 دی ۱۳۹4

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: 08:12

صوت | ابعاد فتنه ۱۳۸۸

صوت | ابعاد فتنه ۱۳۸۸

چهارشنبه 09 دي 1394

موضوع سخنرانی: ۹ دی روز بصیرت ، ابعاد فتنه ۱۳۸۸

تاریخ سخنرانی: ۹ دی ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۳:۲۱

صوت | میلاد پیامبر 1394

صوت | میلاد پیامبر 1394

سه شنبه 08 دي 1394

موضوع سخنرانی: اعمالی که شیطان را به گریه می اندازد

تاریخ سخنرانی: ۸ دی ۱۳۹۴ مصادف با سالروز ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۱۴:۵۱

صوت | آثار صبر

صوت | آثار صبر

پنجشنبه 03 دي 1394

موضوع سخنرانی: آثار صبر

تاریخ سخنرانی: ۳ دی ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۳۱:۲۸

صوت | مراتب شکرگذاری

صوت | مراتب شکرگذاری

شنبه 28 آذر 1394

موضوع سخنرانی: مراتب شکرگذاری

تاریخ سخنرانی: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع)

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۱۵:۲۰

صوت | معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

صوت | معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

جمعه 20 آذر 1394

موضوع سخنرانی: معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

تاریخ سخنرانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۱۹:۳۹

صوت | اربعین 1394

صوت | اربعین 1394

چهارشنبه 11 آذر 1394

موضوع سخنرانی: انحرافات به وجود آمده در هیأت عزاداری

تاریخ سخنرانی: ۱۱ آذر ۱۳۹۴ مصادف با اربعین حسینی

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت : ۱۲:۱۹

صوت | معامله با خدا

صوت | معامله با خدا

سه شنبه 10 آذر 1394

موضوع سخنرانی: معامله با خدا

تاریخ سخنرانی: ۱۰ آذر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق

مدت صوت: ۱۱:۴۲