چندرسانه ای

فیلم | قلب حرم خدا

فیلم | قلب حرم خدا

یکشنبه 14 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز نهم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع قلب حرم خدا در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی

فیلم | نشانه اسرافکار

فیلم | نشانه اسرافکار

شنبه 13 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز هشتم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع نشانه اسرافکار در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی

فیلم | چهار اندک بسیار

فیلم | چهار اندک بسیار

جمعه 12 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز هفتم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع چهار اندک بسیار در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی

فیلم | عامل فقر و ثروتمندی

فیلم | عامل فقر و ثروتمندی

پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز ششم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع عامل فقر و ثروتنمدی در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی

فیلم | ملاک شیعه بودن

فیلم | ملاک شیعه بودن

چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز پنجم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع ملاک شیعه بودن در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی

فیلم | حق مسلمان

فیلم | حق مسلمان

سه شنبه 09 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز چهارم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع حق مسلمان در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی

فیلم | دشمن ترین دشمنان

فیلم | دشمن ترین دشمنان

دوشنبه 08 ارديبهشت 1399

فیلم کامل سخنرانی روز سوم ماه مبارک رمضان 1399 با موضوع نفس دشمن ترین دشمنان در مسجد جامع روستای آهق به صورت پخش زنده اینستاگرامی