جلسات قرآن

تفسیر صفحه ۱۲۸ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۱۲۸ قرآن کریم

شنبه 21 بهمن 1396

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۲۸ قرآن کریم، جزء هفتم، آیات ۸-۱ سوره مبارکه انعام.

تفسیر صفحه ۱۲۷ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۱۲۷ قرآن کریم

جمعه 20 بهمن 1396

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۲۷ قرآن کریم ، جزء هفتم ، آیات ۱۱۳-۱۰۹ سوره مبارکه مائده.

تفسیر صفحه ۱۲۶ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۱۲۶ قرآن کریم

چهارشنبه 18 بهمن 1396

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۲۶ قرآن کریم ، جزء هفتم ، آیات ۱۱۳-۱۰۹ سوره مبارکه مائده.

تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

شنبه 05 دي 1394

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۲۹ قرآن کریم ، جزء دوم، آیات ۱۹۰-۱۸۷ سوره مبارکه بقره.

تفسیر صفحه ۲۰ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۲۰ قرآن کریم

دوشنبه 09 آذر 1394

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۲۰ قرآن کریم ، جزء اول ، آیات ۱۳۴-۱۲۷٫

تفسیر صفحه ۱۹ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۱۹ قرآن کریم

یکشنبه 08 آذر 1394

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۹ قرآن کریم ، جزء اول ، آیات ۱۲۶-۱۲۰

تفسیر صفحه ۱۸ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۱۸ قرآن کریم

شنبه 07 آذر 1394

جلسه قرائت و تفسیر روزانه یک صفحه از کلام الله مجید در قالب طرح نور در مسجد جامع روستای آهق صفحه ۱۸ قرآن کریم ، جزء اول ، آیات ۱۱۹-۱۱۳ سوره مبارکه بقره

تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

چهارشنبه 21 فروردين 1392

دراین جلسه که اختصاص به صفحه ۲۹ مصحف شریف داشت مجتبی مظلومی مراغه ای به طور مختصر به تفسیر آیات صفحه یاد شده پرداخت.