22 بهمن

دعوت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

سه شنبه 21 بهمن 1393

۲۲ بهمن سال ۵۷ حماسه بزرگ بر تارک تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است که با حماسه سازی حماسه سازان ایران اسلامی درج گردیده است ، این انقلاب که با بهای خون شهیدان جاوید به دست آمده پس از گذشت ۳۶ سال از آن هر روز نقش آن در جامعه ملی و بین المللی رنگین تر می شود.