پیامبر اسلام (ص)

نزدیکترین فرد به پیامبر در قیامت

نزدیکترین فرد به پیامبر در قیامت

دوشنبه 11 تير 1397

همه ما انسانها دغدغه زندگی پس از مرگ را در دل خویش داریم، گاهی می ترسیم اعمال خواسته و ناخواسته مان ما را از رفتن به بهشت دور گرداند، اعمال آدمی تنها ناجی انسان در صحرای محشر هست، مؤمنان چشم به شفاعت اهل بیت (علیهماالسلام) دوخته اند، اما برای بهره مندی از شفاعت و نزدیکی به اهل بیت (علیه السلام) هم باید عمل نیکو انجام داد.

صوت | معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

صوت | معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

جمعه 20 آذر 1394

موضوع سخنرانی: معرفی جانشین توسط پیامبر (ص)

تاریخ سخنرانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۱۹:۳۹