مجلس شورای اسلامی

طرح استانی شدن انتخابات مجلس دارای اثرات منفی خواهد بود

طرح استانی شدن انتخابات مجلس دارای اثرات منفی خواهد بود

دوشنبه 07 ارديبهشت 1394

بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخابات را به صحن علنی آوردند و تصمیم بر اجرای آن دارند ، طرح مذکور در سال ۱۳۸۶ با ایجاد اصلاحاتی در ساختار به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانست.

حمله به دکتر مطهری کار نسنجیده بوده است

حمله به دکتر مطهری کار نسنجیده بوده است

جمعه 22 اسفند 1393

در روزهای گذشته متاسفانه باز هم شاهد حادثه ناگوار در شهر شیراز بودیم ، که جمعی از دانشجو نماها به نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حمله کرده اند ، چنین حادثه هایی محکوم است و با امنیت کشور منافات دارد.

پاسخ استاد شهید مطهری به متعرضین به فرزندش

پاسخ استاد شهید مطهری به متعرضین به فرزندش

سه شنبه 23 دي 1393

متاسفانه روز یکشنبه ۲۱ دی ماه سال جاری شاهد جریان هایی از سوی برخی افراد در مواجهه با نطق دکتر علی مطهری بودیم که علاوه بر وهن جایگاه نمایندگی و مجلس شورای اسلامی ، موجبات حیرت مردم ایران را فراهم نمود.

بیان حقیقت خوب است اما نباید هیزم در آتش دشمن افکند

بیان حقیقت خوب است اما نباید هیزم در آتش دشمن افکند

یکشنبه 21 دي 1393

دکتر علی مطهری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز نطقی را فرمودند که متاسفانه موجب بروز نا آرامی شد ، این بیانگر این است که هنوز نمایندگان ملت و شاید خود ملت از میزان تحمل پایینی برخوردار هستند.