ضد انقلاب

طرفداران بی نظمی!!

طرفداران بی نظمی!!

دوشنبه 15 مرداد 1397

۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۰ بود که خانمی به نام آمنه بهرامی قربانی اسیدپاشی شد و جمعی از فعالین به اصطلاح حقوق بشر و ضد انقلاب و جمعی از فعالین داخلی آنها، با هجمه های سنگین به حکم قصاص و دلسوزی برای مجرم، قربانی را مجبور به گذشت نمودند.