شورای نگهبان

طرح استانی شدن انتخابات مجلس دارای اثرات منفی خواهد بود

طرح استانی شدن انتخابات مجلس دارای اثرات منفی خواهد بود

دوشنبه 07 ارديبهشت 1394

بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخابات را به صحن علنی آوردند و تصمیم بر اجرای آن دارند ، طرح مذکور در سال ۱۳۸۶ با ایجاد اصلاحاتی در ساختار به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانست.