شورای اسلامی شهر مراغه

مشورت کردن استفاده از خرد جمعی است

مشورت کردن استفاده از خرد جمعی است

دوشنبه 09 ارديبهشت 1392

مشورت یکی از مهم ترین و شاید بهترین توصیه های دین مبین اسلام است ، انسان در هر کاری باید مشورت کند ، چرا که در آن کار ریسک پایین می آید و کار به نحو احسن انجام می شود.

پاسخی برای حضور در رقابتهای انتخابات شورای شهر

پاسخی برای حضور در رقابتهای انتخابات شورای شهر

جمعه 23 فروردين 1392

در پی درخواست های مکرر و سوالات و تماسهای تلفنی در رابطه با حضور یا عدم حضور مجتبی مظلومی مراغه ای در انتخابات شورای اسلامی شهر مراغه ، یادداشت با عنوان پاسخ به دوستان توسط مظلومی مراغه ای نگاشته شده است که در ادامه می خوانیم.