شهید محمود صارمی

خبرنگاران و مطالبات تحقق نیافته

خبرنگاران و مطالبات تحقق نیافته

چهارشنبه 17 مرداد 1397

مناسبت های مختلفی برای اقشار جامعه وجود دارد، ۱۷مرداد ماه سال ۱۳۷۷ شهید محمود صارمی در مزار شریف به شهادت رسید و این روز به عنوان “روز خبرنگار” شناخته شد.

خبرنگاران ارزش قلم خود را پاس بدارید

خبرنگاران ارزش قلم خود را پاس بدارید

یکشنبه 17 مرداد 1395

۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار است، شاید بتوان گفت حرفه تولید خبر از دشوارترین کارها و در عین حال پر خطرترین است، حرفه ای که روزانه مردم برای گرفتن آخرین عناوین خبری روز دنیا به آن نیازمند هستند و کسی نمی تواند مدعی شود که به خبرنگار بی نیاز هستیم، لذا بهترین فرصت برای تقدیر از این قشر زحمت کش جامعه است.