سفره انقلاب

مطالبه گری خوب یا بد؟

مطالبه گری خوب یا بد؟

چهارشنبه 10 مرداد 1397

مطالبه گری و پرسش از مسئولین مملکت یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق حاکمین بر مردم در جوامع اسلامی است، در منابع دینی ما به آن تاکید جدی شده و در سیره حکومتی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و مولی الموحدین علی (علیه السلام) نیز بسیار آشکار است.