زیارت نامه

آیا زیارت نامه منتسب به امام خمینی (ره) یک بدعت نیست؟

آیا زیارت نامه منتسب به امام خمینی (ره) یک بدعت نیست؟

شنبه 12 آبان 1397

چندی پیش برخی کانالهای خبری معاند نظام جمهوری اسلامی ایران، خبری را در خروجی کانالهای خود قرار دادند که مدعی بودند زیارت نامه ای منتسب به حضرت امام خمینی (ره) در کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی وجود دارد و با ایجاد این ابهام سعی داشتند تا به مخاطب تفهیم کنند که زیارت نامه های موجود در زیارتگاهها هم از این دست زیارتنامه های ساختگی می باشد، با بسط و گسترش این ابهام، خیل عظیمی از سوالات به سوی علمای دین اسلام سرازیر شد که آیا نوشتن زیارت نامه برای امام خمینی (ره) یک بدعت نیست.