خوش اخلاقی

خوش اخلاق با ایمان

خوش اخلاق با ایمان

دوشنبه 07 خرداد 1397

یکی از عوامل تحکیم خانواده خوش اخلاقی هست، مقصود از خوش اخلاقی، برخورداری از صفات و ویژگی های ارزشمندی هست که در رفتار و گفتار انسان متجلی می شود.