حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز

شماره پنجم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره پنجم نشریه داخلی سفیران هدایت

پنجشنبه 11 آبان 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره چهارم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره چهارم نشریه داخلی سفیران هدایت

سه شنبه 25 مهر 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره سوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره سوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شنبه 01 مهر 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره دوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره دوم نشریه داخلی سفیران هدایت

چهارشنبه 10 خرداد 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره اول نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره اول نشریه داخلی سفیران هدایت

شنبه 23 ارديبهشت 1391

این شماره از نشریه به مدیریت اجرایی مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه سفیران هدایت تبریز می باشد.

ویژه نامه ولائیون

ویژه نامه ولائیون

جمعه 28 اسفند 1388

به مناسبت فرا رسیدن ایام عید نوروز و آغاز سفرهای مردمی به سرزمین های نور ایران اسلامی ویژه نامه داخلی ولائیون پایگاه مقاومت بسیج طلاب و روحانیون حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز به سرپرستی مجتبی مظلومی مراغه ای منتشر شد.

هم اکنون می توانید فایل الکترونیکی را از لینک ذیل دریافت کنید.