حضرت رقیه (سلام الله علیها)

صوت | شام غریبان حضرت رقیه (س) 1394

صوت | شام غریبان حضرت رقیه (س) 1394

سه شنبه 26 آبان 1394

موضوع سخنرانی: چه کنیم دعاهایمان مستجاب شود؟

تاریخ سخنرانی: ۲۶ آبان ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۶:۱۶