تولید ملی

کیفیت اصل مهم تولید

کیفیت اصل مهم تولید

یکشنبه 10 تير 1397

وقتی برای خرید اجناس مورد نیازمان به بازار سری می زنیم بی شک مهمترین نکته ای که به دنبال آن هستیم کیفیت محصول می باشد، اگر بدانیم محصولی کیفیت ندارد از خرید آن امتناع می کنیم.

مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن

مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن

دوشنبه 14 فروردين 1396

یکی از الزامات، مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن است. مسئولان بالای کشور، برای بخشهایی که به تولید ارتباط پیدا میکند، مدیریّتهای کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهای بانشاط، با حال؛ مدیریّتهای علاقهمند، پُرانگیزه، قوی. یکی از الزامات این است که ]این[ دستِ مسئولان ارشد کشور است.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی