انتخابات

دلائل روایی و قرآنی برای حضور در انتخابات

دلائل روایی و قرآنی برای حضور در انتخابات

پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395

ما به دنبال دلائل قرآنی و روائی برای شرکت در انتخابات هستیم ، امیدواریم که با درک و فهم این دلائل روائی و قرآنی کسی از خود سلب مسئولیت نکند و از زیر بار مسئولیت مهم و خطیر انتخابات شانه خالی نکند ، چرا که همه ما نسبت به امام و شهدا باید ادای وظیفه و پاسداری از انقلاب بکنیم.