بخشی از سوابق فرهنگی مجتبی مظلومی مراغه ای

 • خبرنگار خبرگزاری دانش آموزی ایران – پانا نمایندگی آذربایجانغربی (1385 تا 1388)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه ندای کانون ارومیه (1385تا 1386)
 • سردبیر نشریه پیام ولایت (1385 تا 1387)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه ندای ولایت (1385 تا 1387)
 • خبرنگار هفته نامه مکیال شمالغرب کشور (1388 تا 1389)
 • مدیر اجرایی هفته نامه مکیال شمالغرب کشور (1388 تا 1389)
 • مدیر هفته نامه مکیال شمالغرب کشور سرپرستی مراغه (1388تا 1390)
 • مدیر نشریه بین المللی ارسباران سرپرستی مراغه (۱۳۸۹)
 • مدیر اجرایی نشریه سفیران هدایت ( 1390 تا 1391)
 • خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ایران – ایکنا (از ۱۳۸۸ تا اکنون ادامه دارد)
 • صاحب امتیاز پایگاه خبری صافی (از سال 1395 تا کنون ادامه دارد)
 • مدیرمسئول پایگاه خبری صافی (از سال 1395 تا کنون ادامه دارد)

  بخشی از سوابق تبلیغی مجتبی مظلومی مراغه ای

 • مبلغ هیئت عزاداران جوانان کربلای ارومیه (۱۳۸۸)
 • روحانی کاروان های راهیان نور استان آذربایجان شرقی ( از ۱۳۹۱ تا اکنون ادامه دارد)
 • مبلغ هیئت عزاداران و مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر شهرستان ویژه مراغه ( از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)
 • مربی طرح صالحین (از ۱۳۹۲ تا اکنون ادامه دارد)
 • روحانی مدارس شهرستان تبریز (1391 تا 1392)
 • روحانی مستقر در روستای آهق بخش مرکزی شهرستان ویژه مراغه ( از ۱۳۹۴ تا کنون ادامه دارد)
 • روحانی مدارس شهرستان مراغه (از ۱۳۹۴ تا کنون ادامه دارد)
 • سرمربی طرح صالحین در شهرستان مراغه ( 1396 تا کنون ادامه دارد)
بخشی از سوابق اجرایی مجتبی مظلومی مراغه ای