تقدیر نامه تربیت و آموزش سپاه ناحیه مراغه

تقدیر نامه مقاله برگزیده کنگره شعر عاشورایی استان آذربایجان شرقی

لوح تقدیر اولین جشنواره ادبی بسیج طلاب حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی

لوح تقدیر خادمان زکات استان آذربایجان شرقی