مؤمنان بهترین بندگان خدا بر روی زمین خاکی هستند، ویژگی های فراوانی دارند که مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در پاسخ به همام بدانها اشاره فرموده و در کتاب نهج البلاغه منقول است، در جای دیگر مولا علی (علیه السلام) در توصیف مؤمن می فرمایند: النّاسُ مِنهُ فی راحَهٍ ، أتعَبَ نَفسَهُ لِاخِرَتِهِ فَأَراحَ النّاسَ مِن نَفسِهِ (۱)؛ مؤمن کسی هست که مردم از دست او در آسایش باشند، مؤمن خویش را به خاطر آخرتش در رنج افکنده و در نتیجه مردم را از خود، آسوده ساخته است.بهترین نمونه آدمی همین هست کسانیکه…
یک ویژگی مؤمن

مؤمنان بهترین بندگان خدا بر روی زمین خاکی هستند، ویژگی های فراوانی دارند که مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در پاسخ به همام بدانها اشاره فرموده و در کتاب نهج البلاغه منقول است، در جای دیگر مولا علی (علیه السلام) در توصیف مؤمن می فرمایند: النّاسُ مِنهُ فی راحَهٍ ، أتعَبَ نَفسَهُ لِاخِرَتِهِ فَأَراحَ النّاسَ مِن نَفسِهِ (۱)؛ مؤمن کسی هست که مردم از دست او در آسایش باشند، مؤمن خویش را به خاطر آخرتش در رنج افکنده و در نتیجه مردم را از خود، آسوده ساخته است.

بهترین نمونه آدمی همین هست کسانیکه متقی هستند و مؤمن مردم چه از دست خودشان و چه از دست زبانشان در امان قرار دارند، همیشه مردم را از خویش راضی نگه می دارند و همه اینها به خاطر آخرت هست و این معاد باوری هست که در انسان مؤمن جلوه می کند که بهترین ویژگی برای شناخت مؤمنان حقیقی هست.

پی نوشت:
۱. الکافی: جلد ٢، صفحه ٢٣٠، حدیث ۱.

کلیدواژه ها: , ,