رئیس جمهور دولت یازدهم در زمان اعلام گزارش صد روزه خود ، نوید توزیع سبد کالایی را به مردم داد ، پس از آن نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت مامور توزیع این سبد در میان مردم شد.سبد کالا,حسن روحانی,
کلید سبد کالا در دست کیست؟

رئیس جمهور دولت یازدهم در زمان اعلام گزارش صد روزه خود ، نوید توزیع سبد کالایی را به مردم داد ، پس از آن نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت مامور توزیع این سبد در میان مردم شد.

با اعلام مسئولین قرار بود این سبد کالایی در دو نوبت پایانی سال یعنی ماه های بهمن و اسفند توزیع گردد ، اما اکنون با گذشت ۸ روز از آغاز بهمن ماه ، کلید انبار توزیع سبد کالایی یافت نشده است.

دولت ۴ روش را برای اطلاع از دریافت سبد کالایی برای اطلاع مردم اعلام کرد که متاسفانه هیچ یک از روش ها پاسخگو نیستند و مردم در میان این کلاف ، سر در گم مانده اند.

آیا بهتر نبود پس از بررسی های سامانه های پاسخگویی و طرق توزیع ، دولت تدبیر و امید به مردم اعلام می نمود و مردم سر در گم نمی ماندند.

کلیدواژه ها: , ,