پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: دست زدن (کف زدن) در مسجد، در جشن نیمه شعبان به طور متعارف چه حکمی دارد؟ پاسخ: به طور کلی کف زدن فی نفسه به نحو متعارف در جشن های أعیاد یا برای تشویق و تأیید و مانند آن اشکال ندارد؛ ولی بهتر است فضای مجالس دینی به خصوص مراسمی که در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود، به ذکر صلوات و تکبیر معطر گردد، تا انسان به ثواب…
کف زدن در مسجد

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: دست زدن (کف زدن) در مسجد، در جشن نیمه شعبان به طور متعارف چه حکمی دارد؟

پاسخ: به طور کلی کف زدن فی نفسه به نحو متعارف در جشن های أعیاد یا برای تشویق و تأیید و مانند آن اشکال ندارد؛ ولی بهتر است فضای مجالس دینی به خصوص مراسمی که در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود، به ذکر صلوات و تکبیر معطر گردد، تا انسان به ثواب آن ها برسد