امام صادق (علیه السلام) ششمین پیشوای ما شیعیان و رئیس مکتب شیعه جعفری می باشد، علت اینکه ایشان بنیانگذار و مؤسس شیعه معرفی می شود، این است که امام صادق (علیه السلام) نسبت به سایر امامان بزرگوار مدت بیشتری را امامت نمودند که این مدت حدود ۳۴ سال می باشد، ظبیعتاً ایشان فرصت زیادی برای ترویج دین نبوی و مکتب علوی داشتند و در این میان شاگرادان و مبلغان بسیاری را تربیت نموده و سطح علمی مسلمانان را بالا برده و حقایق فراوانی از دین را برای مردم عصر خویش آشکار نموده اند، این اطلاعات مهم و فراوان هم اینک در…
چرا مکتب شیعه جعفری

امام صادق (علیه السلام) ششمین پیشوای ما شیعیان و رئیس مکتب شیعه جعفری می باشد، علت اینکه ایشان بنیانگذار و مؤسس شیعه معرفی می شود، این است که امام صادق (علیه السلام) نسبت به سایر امامان بزرگوار مدت بیشتری را امامت نمودند که این مدت حدود ۳۴ سال می باشد، ظبیعتاً ایشان فرصت زیادی برای ترویج دین نبوی و مکتب علوی داشتند و در این میان شاگرادان و مبلغان بسیاری را تربیت نموده و سطح علمی مسلمانان را بالا برده و حقایق فراوانی از دین را برای مردم عصر خویش آشکار نموده اند، این اطلاعات مهم و فراوان هم اینک در عصر حاضر به دست ما رسیده و در حوزه های علم دینی راهگشای بسیاری از مشکلات روز اسلام می باشد.

امام صادق (علیه السلام) از فرصت پیش آمده زمان خویش نهایت استفاده و بهره را برده و کلاس های درسی تشکیل دادند، در این کلاسها همه مردم از هر سن و گروهی حضور داشتند، ابراز نظر در کلاسهای امام (علیه السلام) آزاد بود و مردم به خاطر اینکه ایشان منبع تمام نشدنی فیض بودند با احترام و روی خویش برخورد می کردند.

امام جعفر صادق (علیه السلام) در سال صد و چهل و هشت و در ماه شوال از این سال توسط منصور به شهادت رسید. منصور انگوری را که زهرآلود کرده بود به خورد آن حضرت داد. در آن زمان امام (علیه السلام) شصت و پنج سال سن داشتند.